A Kecskeméten megrendezett workshopunknak, akárcsak a Salgótárján menti Eresztvényen zajlott képzésnek a krízis illetve krízisintervenció témája volt a központi témája.

Tanulmányutunk harmadik és negyedik napján némi elméleti áttekintést követően gyakorlatorientált képzés zajlott, melynek részeként a csoport tagjai saját tapasztalat útján ismerkedtek meg az EmPoWEring modell gyakorlataival.

A négynapos rendezvény második napján az EmPoWEring modell elméleti áttekintésével folytattuk.

A Szegedtől alig pár kilométerre fekvő Domaszéken zajlott az idei év második tanulmányútja.

A harmadik napon a segítő beszélgetések további gyakorlásával illetve annak egy speciális formájával, a krízishívással folytattuk a programot.

A második napon a megfelelő kommunikáció volt a központi téma, ezen belül is az asszertivitás, a különböző kommunikációs stílusok ismerete és a segítő beszélgetést fejlesztő technikák átadása volt a célunk.

Az idei év első kompetenciafejlesztő tréningjét Törökszentmiklóson tartottuk, ahol három napon keresztül zajlott a közös munka.

  1. A legfontosabb ismeretek kapcsán az alábbi visszajelzések érkeztek:

Az első workshopunkat a Salgótarján melletti, Eresztvényen rendeztük meg, ahol a külföldi partnerek delegáltjain túl az északi régió telefonszolgálataiból is érkeztek a programra.

  1. A legfontosabb ismeretek kapcsán az alábbi visszajelzések érkeztek:

Mivel rövid és hosszútávon is szeretnénk, ha a projektünk hatékonyabb munkavégzést tenne lehetővé a telefonszolgálatoknál, így nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a résztvevő szakértők és telefonos ügyelők is kifejthessék véleményüket az elméleti és gyakorlati anyagokról, közös munkáról.

A negyedik napon önmagával a krízis jelenségével már csak érintőlegesen foglalkoztunk, de a krízisintervenció témáját sokkal mélyebben körüljártuk.

 A harmadik napon a krízis jellemzőivel foglalkoztunk, elsősorban a szerepek, illetve a környezet kapcsolatára helyeztük a hangsúlyt.

A tanulmányút második napján tovább mélyítettük a krízissel illetve szuicid krízissel kapcsolatos rizikófaktorok szerepének megvitatását, illetve a lehetséges beavatkozási pontokat is érintettük.

Első tanulmányutunkat a Győr mellett fekvő Nyúl településre terveztük, ahol négy napon át volt alkalmunk a krízis, krízisintervenció valamint öngyilkossági krízis témájáról szakmai tapasztalatcserét folytatni.

A külföldi partnerek képviselőivel a szakmai programok megkezdése előtt egy alkalommal személyesen is találkoztunk Szegeden.

A projektindítást követő első szakmai megbeszélés témája a külföldi partnerekkel történő együttműködés megtervezése volt.

A projekt szakmai feladatainak megvalósulása előtt a menedzsment tagjai valamint a szakmai munkáért felelős vezetők úgy döntöttek, hogy egy személyes találkozó keretén belül egyeztetnek az indítás részleteiről.

kezek