NEA-UN-17-M - "A LESZ működésének támogatása 2017"

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége megteremti és biztosítja a szakmai együttműködés szervezett kereteit a tagszolgálatai számára. Jelenleg az ország teljes területét lefedve 19 tagszolgálatunk több mint 500 önkéntes munkatársa várja a beérkező segélykérő hívásokat, és biztosítja a mentálhigiénés prevenciót, krízisintervenciót, és szuicid prevenciót.

NEA-UN-17-M - "A LESZ működésének támogatása 2017"

 Közhasznú tevékenységeket folytatunk az egészségmegőrzés  és a betegségmegelőzés területén, különös tekintettel a mentálhigiénés megelőzés és gondozás fontos feladatunk.

A 2011-ben Minisztérium és az NMHH segítségével, elindulhatott az egységes európai rövidített lelki elsősegély hívószám a 116-123. Ezzel képessé váltunk a mobilszolgáltatók felől érkező hívásokat is fogadni.  Jelenleg a nap 24 órájában, vonalas, illetve mobil  telefonról egyaránt ingyenesen hívható a 116-123-as segélyszám.

2013-ban a Szövetség uniós támogatást nyert a TEMPUS Közalapítvány közreműködésével. A program címe: Európa telefonos lelkisegély szolgálatai: Felmérés az Önkéntesek Elégedettségéről és Motivációiról. A projekt során 7 európai ország vállalta egy széleskörű, kérdőív kidolgozását (TesVolSat) mely a telefonszolgálatoknál dolgozó önkéntesek motivációját, elkötelezettségét és elégedettségét hivatott felmérni. Azóta a felmérés elkészült, melyben igen nagy része volt a magyar kollégáknak is. A kérdőív kiértékelését követően világossá váltak az önkéntes munkatársakkal  kapcsolatos teendőink, fejlesztési irányvonalak, melyet az elkövetkező időszakban próbálunk megvalósítani már a képzésekben is, hiszen minden évben nagy hangsúlyt helyezünk új önkéntesek bevonására. A 19 szolgálatunknál minden évben legalább egy alkalommal  80-120 órás képzés keretében  évente cc. 100-150 önkéntes telefonos ügyelőt képzünk.

A közvélemény formálását, a sajtóval, médiákkal történő rendszeres kapcsolattartás segítségével érjük el, folyamatosan jelentetünk meg közleményeket az MTI-n keresztül. A honlapunkon, reklám anyagainkkal, és három internetes portálon hívjuk fel a  lakosság figyelmét a mentális egészség megőrzésének fontosságára.

A 116-123 által nyújtott szolgáltatás minőségének megőrzése és továbbfejlesztése érdekében 2014-ben megalakult a Szolgálatvezetői Tanács mely a 19 szolgálatunk vezetőiből tevődik össze. Részükre minden évben  3-4 alkalommal szervezünk továbbképzést. Fontos feladatunknak tekintjük a szakmai munka folyamatos fejlesztését, ezért a tavalyi évben egy NEA-s pályázat lehetőséget adott a szakmai protokollunk  újbóli kidolgozására. 2016-ban pedig  sor került a bevezetésére, mely nagyban megkönnyíti  az önkéntesek munkáját.  

Az évente megrendezésre kerülő Országos találkozónak - önkéntes munkatársaink, és külföldi vendégek  részvételével –2017-ben Zalaegerszeg ad otthont . AZ OT célja, az együttműködés, az „Egy nyelven beszélés fejlesztése, tapasztalatcsere és továbbképzés. A plenáris ülés előadói és a work-shopok, kiscsoportok különböző oldalról világítják meg az éppen aktuális  témát.

Minden évben szeptember 10-én a Lelki Egészség Világnapján, és október 10-én az Öngyilkosság Megelőzésének Világnapja alkalmából konferenciát szervezünk, ahol különös hangsúlyt fektetünk a lelki egyensúlyra, életbátorságra, hogy hogyan lehet a mentális erőnlétet fenntartani és megteremteni, hogy az öngyilkossági rátát lecsökkentsük. Jó lehetőség ez arra, hogy felhívjuk a figyelmet „Van segítség a bajban!” a 116-123-as számon mindig elérhetőek munkatársaink.

Minden évben megrendezésre kerül a 3  régió (Észak-Magyarország, Délalföld, Dunántúl)  1-1 találkozója, ami szintén jó alkalom a tapasztalatcserére, továbbképzésre, együttgondolkodásra.

Nemzetközi szinten is részt veszünk a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi  Szövetségének munkájában. Évente több alkalommal kollégáink az IFOTES bizottsági ülésein vesznek  részt és képviselik a Szövetséget. Nemzetközileg is nagy eredménynek tekintjük, hogy elnökségünk egyik tagja benne van az  IFOTES 5 fős Elnökségébe  is.

Ezen célkitűzéseink megvalósulását támogatja a projekt.