In memoriam Dr. Sarkadi István

In memoriam Dr. Sarkadi István

In memoriam Dr. Sarkadi István (1943 -2022)

Debrecenben született, szakmai pályafutását Nagydoboson kezdte, majd Mezőmegyeren körzeti orvosként dolgozott.

Dr. Kása Gyulától tanult hipnózist, majd 35 éves korában szakmai érdeklődése a pszichiátria felé vitte. A Dr. Baly Hermina által vezetett gyulai pszichiátriai osztályon helyezkedett el, és szakvizsgáját is ezidő alatt szerezte. Éveken át aktív résztvevője volt a Fiatal Pszichiáterek és Pszichológusok Fórumának, valamint a dr. Tringer László professzor által vezetett csoportvezetői tréningcsoportnak.

Szakmai módszertani gazdagsága, az új módszerek bevezetésére való nyitottsága a hipnózissal kezelt betegei gyógyulását szolgálta.

A szakmai kihívásokat követve elkötelezetten dolgozott a békéscsabai addiktológiai ellátásban, majd nyugdíjba vonulásáig a város I.sz. Pszichiátriai Gondozóját vezette.

Fontosnak tartotta a szociális otthonban élők segítését, - amig lehetősége volt rá- elkötelezetten gyógyította az otthon lakóit. A betegek is nagyon szerették, ragaszkodtak hozzá és évekig hiányolták a gyógyító tevékenységét.

A pszichiáteri munkásságának lényege a mentális problémák elfogadásának alázata volt. Ha kellett, a padlásról "imádkozta le" az öngyilkosságra készülőt, ha kellett a hozzátartozókat igyekezett meggyőzni arról, hogy a pszichiátriai beteg is ember, akit a környezetének is támogatnia kell.  Szakmai életútja, fejlődésorientált látásmódja, kreatív terápiás megoldásai, emberközpontú gyógyító eljárásai példaként állnak sokunk előtt. Sokszínűsége, gazdag intellektusa, művészi érzékenysége, sajátos világszemlélete verseiben is tükröződik.

Látva a sok öngyilkossági kísérletet kórházi konzíliumok során, kezdeményezte, hogy hozzanak létre Békéscsabán is Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot. Sajátos probléma-érzékenysége, tenni akarása, segítőkészsége révén is elindított szolgálat munkáját. 1989. szeptemberétől 16 évig folyamatosan segítette szakmai tanácsaival, jelenlétével, és később a "háttérből" kísérte óvó/őrző figyelemmel.

Köszönet érte!

Címkék