Debrecen

KÉPZÉSI FELHÍVÁS!

Debrecenben - éjjel-nappal – működő Lelkisegély Telefonszolgálat „Segítőbeszélgetés telefonon” címmel ingyenes tanfolyamot indít. 
A tanfolyamot elvégzők közül választják ki azokat, akik munkaviszonynak nem számító, karitatív jellegű telefonos segítőmunkát végezhetnek a szolgálatnál. Huszonegy évet betöltött, de 65 évnél nem idősebb, érettségizett, segítőszándékú emberek jelentkezését várják levélben, önéletrajz formájában, az érettségi bizonyítvány fénymásolatának mellékelésével. A borítékra írják rá: „önkéntes munka”. 
Rénes László, DE Klinikai Központ Járóbeteg Szakellátási Központ, 4026 Debrecen, Bethlen u. 11-17. szám alá küldhetik el postán a jelentkezésüket vagy renes.laszlo@gmail.com e-mail címre.  

Határidő: 2024. január 24.

A jelentkezők a képzés megkezdése előtt egyéni interjún és három órás alkalmassági szűrésen vesznek részt. Az alkalmassági szűrés csoportos foglalkozást jelent, szakember irányításával, ahol lehetőség nyílik a telefonos munkához szükséges képességek felmérésére. 
A képzés további szakaszában csak ezen a szűrőn átjutott jelentkezők vehetnek részt.

A képzés szakaszai:     

  • 30 óra önismereti-személyiségfejlesztő csoport (szombati napokon).
  • 30 óra elmélet: előadások a telefonos munkával, ill. a hívók által hozott problémákkal (hétköznapokon este).
  • 30 óra szakmai-gyakorlati képzés, felkészítés az ügyelő szerepre; telefonos helyzetgyakorlatok (tipikus telefonos helyzetek megjelenítése, a megoldási lehetőségek feltárása) szombati napokon.

Elvárásaink: 
A kiképzés végén vizsgára kerül sor. A hospitálás után az önkéntes ügyelőinkkel szemben az az elvárásunk, hogy havonta legalább két ügyeletet vállaljanak (szabadon választott időpontban), havonta egy szupervízión és egy esetmegbeszélő stábfoglalkozáson (3-3 óra/alkalom), ill. évente egy-két továbbképzésen (10-16 óra) kötelezően részt vegyenek. 

És mi mit nyújtunk:

  • egy izgalmas, tapasztalatokat nyújtó karitatív munkát,
  • szakmai és személyes fejlődést biztosító foglalkozásokat,
  • fizetés, pénz helyett - pályázati forrásokból - szakmai konferenciákon, képzéseken való részvételt,
  • egy megbízható, jó légkörű csapatot, amit az ügyelői stábunk formál,
  • nyitottságot, baráti kapcsolatokat.

1 A szupervízió definíciója: Olyan irányított, aktív tanulási folyamat, amelyben a résztvevő saját szakmai személyiségének és önszabályozásának a fejlődése érdekében a reflektív jelenlétben együttgondolkodva, a szupervizor vezetésével, védett, szabályozott bizalmi helyzetben, szerződéses keretek között dolgozhat.