Chat Your Value Erasmus + program

Krízisvonalak működtetése képzett, fiatal önkéntesek részvételével.

Chat Your Value Erasmus + program

Az Európai Unió által finanszírozott Erasmus + program keretein belül megvalósuló Chat Your Vaule projekt 2020 őszén indult és előreláthatóan 2022 nyaráig fog tartani.  A projekt célja a telefonos segélyvonalak legjobb gyakorlatainak, tapasztalatainak megosztása annak érdekében, hogy a projektben résztvevő telefonszolgálatok az általuk krízishelyzetekben nyújtott érzelmi támogatást a telefon mellett cseten is működtetni tudják.

A cseten keresztül nyújtott támogatáshoz a lelkisegély-szolgálatoknak fiatal önkénteseket kell toborozni, képezni és mentorálni, hiszen a fiatalok a legalkalmasabbak az újmédiás eszközök használatára és  az azon keresztüli kommunikációra.

Továbbá azáltal, hogy növeljük a fiatal önkéntesek számát és elérhetőségét a lelkisegély szolgálatok cset szolgáltatásaiban, a krízisvonalak hatékonyabban képesek kielégíteni a fiatal segítségkérők igényeit, akik jellemzően szívesebben kommunikálnak online felületen, szöveges üzenet formájában.
A projekt a YOUTHES – Fiatal ügyelők toborzása a krízisvonalakhoz – projekt továbbfejlesztése, mely projekt eredményei bebizonyították, hogy miért fontos a fiatal önkéntesek krízisvonalaknál végzett önkéntes segítői tevékenysége és miért hasznos ez a munka a fiatalok számára – a személyes fejlődésük, az élettapasztalatok gyarapodása, a segítő kapcsolatok fejlesztésének képessége, a szolidaritásuk növelése valamint a társadalmi felelősségvállalásuk növelése tekintetében.

A Chat Your Value projekt partnerei:

A kézikönyv magyarul is elérhető az IFOTES honlapjáról:
https://www.ifotes.org/en/projects-and-congresses/projects/chat-your-value