NEA-UN-18-M-0878 – „A LESZ 2018. évi működési támogatása”

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége megteremti és biztosítja a szakmai együttműködés szervezett kereteit a tagszolgálatai számára.
NEA-UN-18-M-0878 – „A LESZ 2018. évi működési támogatása”

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége  megteremti és biztosítja a szakmai együttműködés szervezett kereteit a tagszolgálatai számára. Jelenleg az ország teljes területét lefedve 18 tagszolgálatunk több mint 500 önkéntes munkatársa  várja a beérkező segélykérő hívásokat, és biztosítja a  mentálhigiénés prevenciót, krízisintervenciót, és szuicid prevenciót.  Közhasznú tevékenységeket folytatunk az egészségmegőrzés  és a betegségmegelőzés területén, különös tekintettel a mentálhigiénés megelőzés feladatára.

Statisztikai mutatóink alapján  2017-ben több mint 150.000 segélyhívást fogadtak munkatársaink, ami jelentős emelkedés az előző évekhez képest. Az érdemi hívásaink majdnem fele „krízis hívás” mely a lelkisegély hívószám adekvát alkalmazása felé mutat, hiszen majdnem minden második hívásban benne van az öngyilkosság veszélye.

A 18 szolgálat szakmai munkájának színvonalát   az  irodai, adminisztratív bázis és a szövetség vezetőségének tevékenysége, biztosítja. A jelen pályázaton elnyert támogatási   összeg biztosítja a szervezet anyagi stabilitását, mellyel nő az irodai, adminisztratív és szakmai háttér biztonsága is. Ez által  az önkéntes munka színvonala is emelkedik. A társadalmi hatása pedig abban mutatkozik meg, hogy a telefon végén ülő kollégák maximális bázissal a hátuk mögött, szakmailag felkészülve, szakmai tudásuk legjavát adva tudják  fogadni a hívásokat. Célunk minél  nagyobb társadalmi réteget elérni, és a „bajban, kétségbeesésben” segítséget nyújtani, és ezzel „életbátorságot” növelni.

Központi irodánk Békéscsabán működik. A 18 tagszolgálat, mely az ország 18 nagyvárosában működik– és közvetve a több mint 500 önkéntes összefogása sokrétű feladat. Az irodai alkalmazott feladata a folyamatos kapcsolattartás biztosítása a tagszolgálatok vezetőivel, elnökségi tagjaival, önkéntes munkatársaival. A Szövetség által szervezett találkozók, rendezvények megszervezése, lebonyolítása, kapcsolat tartása egyéb hivatalos szervekkel. A Szövetségünk  törekszik arra, hogy egyre jobban végezze munkáját.

A megemelkedett feladatok gördülékeny ellátása érdekében 2017. áprilisában új  munkaszervezet jött létre. Plusz  2 ügyviteli munkatárs alkalmazásával biztosítjuk akik  a pályázatok kezelésében, kapcsolattartásban, és az önkéntesekkel kapcsolatos feladatok ellátásában segítenek. Minden évben minden szolgálatunk szervez önkéntes jelentkezők részére képzéseket. Ezek koordinálása, megszervezése is jelentős feladatot ró az iroda új munkatársaira.

Ezen megemelkedett költségekre és a Szövetséghez tartozó tagszervezetek számára tartott továbbképzések finanszírozására fordítjuk az elnyert  támogatási összeget.