NEA-UN-17-SZ-0807 - "Szakmai képzések támogatása a LESZ szolgálatainál"

A statisztikai mutatók azt jelzik, hogy Magyarország valamint a Kárpát medence magyar nyelvű területei sajnos vezető helyen állnak az öngyilkosság, a depresszió és a mentális betegségek tekintetében Európában.

NEA-UN-17-SZ-0807 - "Szakmai képzések támogatása a LESZ szolgálatainál"

 

Szolgáltatásunk (öngyilkosság megelőzés, krízis intervenció, mentálhigiénés prevenció, lelki „balesetekben” azonnali segítségnyújtás)  alacsonyküszöbű, költséghatékony ellátásnak tekinthető. Úgy gondoljuk ezzel jelentős szerepet töltünk be a társadalmi jólét elősegítésében. Szolgáltatásainkat az esélyegyenlőséget szem előtt tartva  Magyarország teljes lakossága számára nyújtjuk.

A telefonos lelki elsősegély szolgálat a mindennapi élet ún. „kisebb lelki problémák” esetén  közvetetten a lelki immunrendszer erősítését, a lelki problémák hatékonyabb kezelését az egészséges életre való képesség, az egészség magatartás fejlesztését, ezáltal az egészség megőrzést is segíti.

Statisztikai mutatóink alapján  2016-ban Magyarország területéről több mint 100.000 hívást fogadtak munkatársaink. Az érdemi hívásaink közel 35%-a volt „krízis hívás” mely a lelkisegély hívószám adekvát alkalmazása felé mutat, hiszen majdnem minden harmadik hívásban benne van az öngyilkosság veszélye.

Napjaink megváltozott telefonálási szokásai, a „mobilfónia” jelenségvilága (Buda B.) új kihívást jelent ügyelőink számára. Rövidebb interakciós idő, hatékonyabb és gyorsabb segítői viszonyulást indikál, valamint a mobilfónia jelenségéből adódó gyakoribb „visszaélések” hatékony kezelése is elengedhetetlen.

A hívásstatisztikánkban nyomon követhető társadalmi szükséglet (pl. az élet nehézségeivel való megküzdeni tudás, adekvát coping mehanizmusok, az életbátorság, a reziliencia) változásait szem előtt tartva, valamint az új jelenségek, folyamatok hatékonyabb kezelése érdekében,  az elmúlt évben kidolgozásra került a leendő önkénteseink számára egy  új 116-123-as képzési tananyag. Pályázatunk célja az új képzési- és vizsga  rendszer  teljes körű megismertetése a képzők, vizsgáztatók, szolgálatvezetők részére.    

A pályázati projekt által az önkéntes munka színvonala emelkedik, igazodik a társadalmi szükségletekhez, változásokhoz. A társadalmi hatása pedig abban nyilvánul meg, hogy a telefon végén ülő kollégák maximális szakmai felkészültséggel  tudják fogadni a hívásokat, és  ellátni a szövetség alapszabályában megfogalmazott célt: a  magyar társadalom egésze részére biztosítani a mentálhigiénés prevenciót, krízisintervenciót, és szuicid prevenciót.

Terveink szerint  közvetetten ( a lelkisegélyben részesülő  személy  családtagjaival együtt)  250-300000 ember részére nyújthatunk egészségügyi, szociális és tanácsadó tevékenységet.