TÁMOP-2.5.1.C-2-10/3-2010-0001

"A telefonos lelki elsősegély szolgálatok érdekképviseleti együttműködésének fejlesztése a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) szervezetfejlesztése által."

1. pályázatról röviden

A pályázati felhívás 2010-ben jelent meg „Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése” címen.

A pályázat célja „a civil érdekképviseleti tevékenység hatókörének, minőségének, szakmai színvonalának fejlesztése, a széleskörű társadalmi egyeztetések megerősítése, a társadalmi egyeztetésekben résztvevő szervezetek humán erőforrás és szakértői kapacitásainak megerősítése, a működés hatékonyságának növelése” volt.

„Elsősorban a már meglévő ágazati-szakmai civil érdekképviseleti együttműködések munkájának megerősítése, kapacitásainak növelése, minőségi fejlesztése, a szervezet intézményesülésének elősegítése. Az érdekképviseleti ernyőszervezetek tagszámának növelése, az ernyőszervezet tagszervezetei számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése, adott cél érdekében egységes fellépés elérése szervezetfejlesztésen, szakértők bevonásán keresztül. A programnak az előzőeken kívül célja a civil érdekképviseleti tevékenység fejlesztésére irányuló minden olyan szervezeti és technikai fejlesztés, amely eredményeit tekintve összefüggésbe állítható a civil szervezetek érdekképviseleti együttműködéseinek elősegítésével.”

A pályázatai kiírás alapján a következő tevékenységek támogatásához lehetett támogatást igényelni:

 • Konferencia, szeminárium szervezése, lebonyolítása;
 • Szervezetfejlesztési terv kidolgozása és a konstrukció kereteihez illeszkedő elemek megvalósítása;
 • Az érdekképviseleti tevékenységet ellátó szervezetek (szövetségek és tagszervezeteik) együttműködése, közös szakértői és infrastrukturális bázis működtetése, fejlesztése közös tevékenységek, programok lebonyolítása;
 • Nemzetközi szakmai együttműködés, azokhoz való kapcsolódás, tapasztalatcsere az EU tagállamaiban működő szakmai, gazdasági érdekképviseletekkel különös tekintettel Magyarország 2011-es EU-s elnökségére történő felkészülés kapcsán;
 • Hazai kutatások, felmérések, amelyek az adott ágazat-szakma érdekképviseleti tevékenységeit térképezik fel;
 • Tagbázis szélesítése, tagszervezeti létszám növekedését elősegítő kommunikációs eszközök alkalmazása;
 • Ágazati-szakmai érdekképviseleti stratégiai terv kidolgozása;
 • A szervezet honlapjának fejlesztése;
 • Eszközfejlesztés a projekt céljait szolgáló feladatok ellátásához (megadva az igényelhető eszközöket, amelyekből 1 db-ot lehetett a pályázatba beépíteni).

A pályázat kiírója a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének pályázatát támogatásra érdemesnek találta.

2. A tervezett fejlesztés

A projekt elnevezése: A telefonos lelki elsősegély szolgálatok érdekképviseleti együttműködésének fejlesztése a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) szervezetfejlesztése által.

A projekt rövid elnevezése: LESZ szervezetfejlesztése

A megvalósítás kezdete, vége: 2011. május – 2012. május

Célok

A projekt célja a telefonos lelki elsősegély szolgálatok érdekképviseleti együttműködésének fejlesztése a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) szervezetfejlesztése által.

Hosszú távon ez megjelenik abban a célkitűzésben, hogy a LESZ hatékonyan lássa el a telefonos lelki elsősegély szolgálatok érdekképviseletét, egyre nagyobb taglétszámmal.

Közvetlen cél, amelynek hatása hosszú távon alapvetően befolyásolja a telefonos lelki elsősegély szolgálatok működését, hogy a 116-123-as hívószám biztosított legyen a telefonos lelki elsősegély szolgálatok számára, valamint a hívások költségeinek fedezete is megoldott legyen. Vagyis:

 1. Kerüljön Magyarországon bevezetésre az Európai Unió által a lelki elsősegély telefonszolgálatok számára kijelölt egyedi hívószám (emotional help-line 116-123).
 2. E feladatot a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, annak hálózatába tartozó szolgálatok lássák el.
 3. Kerüljön be a 123-as vonal a közszolgálati telefonszámok közé, vagy költségvetési forrásból legyen biztosítva e vonal(ak) működtetése (technika és fenntartás).

További kiemelt cél, hogy a mobil számokról indított hívásokkal is elérhetőek legyenek a telefonos szolgálatok.

Fejlesztési tevékenységek

A projekt indítása

A projekt első szakaszában megvalósuló tevékenységek megalapozzák a későbbi szakmai fejlesztési munkát, elősegítik a tagszervezetek bevonását a munkába, megkönnyítik a projekt sikeres lebonyolítása szempontjából rendkívül fontos hatékony kommunikációt. Ezt szolgálja a májusban megrendezésre kerülő Telefonos nap, a különböző technikai eszközök beszerzése, melyek a LESZ napi működését segítik, könnyebbé teszik a szakmai és egyéb tájékoztató anyagok összeállítását, elkészítését, terjesztését, és a konferenciák technikai hátterének biztosítását is megoldják. Ebben a szakaszban kerül sor a LESZ honlapjának megújítására is, hogy minél gyorsabban, egyszerűbben lehessen az aktuális híreket, információkat eljuttatni a tagszervezetekhez akár a Szövetség működésével, akár a fejlesztési projekttel kapcsolatban.

2011. május-június

A fejlesztés szakmai része egy Szervezetfejlesztési terv kidolgozásával veszi majd kezdetét, melynek része lesz egy szervezeti diagnózis, szakmai fejlesztési program, és a beavatkozások mérésének terve.

2011. július-október

Ebben az időszakban 2 felmérés fog elkészülni, és két konferenciára is sor kerül.

Az egyik felmérés a kommunikációs lehetőségek változását fogja vizsgálni abból a szempontból, hogy ennek milyen hatásai, következményei vannak az érdekképviseleti tevékenységekre, lehetőségekre vonatkozóan.

A másik felmérés a telefonos elsősegély rétegszolgálatok feltárását, érdekképviseleti jellemzőinek felmérését célozza.

Szeptemberben az Öngyilkosság megelőzésének világnapja alkalmából kerül megrendezésre konferencia, majd az ősz folyamán az Országos találkozó lebonyolítására is sor kerül.

A potenciális tagszervezetek bevonását és a jelenlegi tagokkal való együttműködés fejlesztését fogja szolgálni a 3 országos rendezvény.

Az első rendezvény a Telefonos nap, mely 2011. májusban kerül lebonyolításra. Szeptemberben, az Öngyilkosság világnapja alkalmából kerül sor a projekt keretében a második konferenciára. 2011. harmadik negyedévében pedig az Országos találkozó kerül megrendezésre.

2011. október-november

Ágazati-szakmai érdekképviseleti stratégiai terv készül, melynek részét képezi egy érdekképviseleti diagnózis, érdekképviseleti stratégiai terv, és a beavatkozások mérésének terve.

2011. novembertől

A korábbiakban elkészült tervekben megfogalmazottak megvalósítására kerül sor ebben az időszakban. Így megvalósul a szervezetfejlesztés, ágazati-szakmai érdekképviselet fejlesztése. A szakmai érdekképviselet fejlesztésének egyik eszköze a LEGOP szakértői bázis létrehozása, mellyel terv a Lelki Egészség Országos Programja (LEGOP) tervezetével kapcsolatban a Magyar Mentálhigiénés Szövetséggel (MAMESZ) közösen képviselni a pszichiátriai szempontoknak mentálhigiénés szempontokkal való kiegészítését.

Tervezett tevékenységek részletesebben

1.Szervezetfejlesztési terv kidolgozása

Meghatározzuk, hogy a jelenleg is látható fejlesztési igényeken kívül melyek azok a területek, ahol változás szükséges, hogy további szolgálatok érdekképviseletét is elláthassa a LESZ, és melyek azok a területek, amelyek fejlesztésével az érdekképviselet hatékonyabbá tehető.

1.1.Szervezeti diagnózis felvétele

Fel kívánjuk térképezni a jelenlegi működést, az együttműködés jellemzőit, erősségeit és a fejlesztés lehetőségeit.

1.2.Szakmai fejlesztési program kidolgozása

Olyan programot dolgozunk ki, amely hosszú távú stratégiai irányt ad a LESZ, fejlesztéséhez, s segítségével meghatározhatóak a rövid távú fejlesztési feladatok.

1.3.Beavatkozások mérésének tervezése

A beavatkozások hatékonyságának méréséhez meghatározzuk a kritériumokat, amivel a fejlődés mérhető, a mérés folyamatát, felelősét, valamint nem megfelelő eredmény esetén a beavatkozás korrigálásának menetét.

2.A. Szervezetfejlesztés megvalósítása

Az újonnan kidolgozott szakmai fejlesztési program alapján meghatározott új fejlesztési feladatokat hajtjuk végre, különös tekintettel a nemzetközi kapcsolatok (IFOTES) fejlesztése által hozzáférhető többlettudás hazai alkalmazási lehetőségeire.

2.B. Felmérés: Kommunikációs lehetőségek változásainak érdekképviseleti következményei

Felmérjük, hogy a kommunikációs technikai lehetőségek milyen változásokat hoztak a szolgálatok szempontjából, és ez milyen változást jelent az érdekképviselet területén.

3.Ágazati-szakmai érdekképviseleti stratégiai terv kidolgozása

3.1.Érdekképviseleti diagnózis felvétele

Feltárjuk a jelenlegi érdekképviseleti helyzet jellemzőit.

3.2.Érdekképviseleti stratégiai terv kidolgozása

Kidolgozzuk a szakmai érdekképviselet stratégiáját, mely iránymutatást jelent majd a taktikai teendők meghatározására.

3.3.Beavatkozások mérésének tervezése

Megtervezzük a beavatkozások hatékonyságmérését.

4.A. Ágazati-szakmai érdekképviselet fejlesztése

A szakmai érdekképviseleti tevékenység kiemelt célja hosszú ideje, hogy a 116-123-as hívószám biztosított legyen a telefonos lelki elsősegély szolgálatok számára, valamint a hívások költségeinek fedezete is megoldott legyen. Fontos célunk, hogy a mobil számokról indított hívásokkal is elérhetőek legyenek a telefonos szolgálatok. A fejlesztés keretén belül kijelölésre és megvalósításra kerülnek azok az eszközök, amelyekkel ezen céljainkat hatékonyan tudjuk elérni.

4.B. LEGOP szakértői bázis létrehozása

A szakmai érdekképviselet fejlesztésének egyik eszköze a LEGOP szakértői bázis létrehozása, mellyel a Lelki Egészség Országos Programja (LEGOP) tervezetével kapcsolatban kívánjuk a Magyar Mentálhigiénés Szövetséggel (MAMESZ) közösen képviselni a pszichiátriai szempontoknak mentálhigiénés szempontokkal való kiegészítését.

4.C. Felmérés: Telefonos elsősegély rétegszolgálatok feltárása, érdekképviseleti jellemzőinek felmérése

Fel kívánjuk tárni a rétegszolgálatok körét, működésük, finanszírozásuk és érdekképviseletük jellemzőit.

5.Országos találkozó

A potenciális tagszervezetek bevonását és a jelenlegi tagokkal való együttműködés fejlesztését szolgálja a 3 országos rendezvény is.

6.Öngyilkosság megelőzésének világnapja

Célja, hogy elősegítse annak megértését, hogy az öngyilkosság megelőzhető. A telefonos szolgálatok ebben kiemelt szerepet játszanak, ezért érdekképviseleti alap erősítés szerepe van.7.

7. Telefonos Nap

Célja, hogy a szolgálatok közösségi és szakmai rendezvények keretében megmutassák magukat országos szinten. Ennek hatása a társadalmi ismertség, elismertség növelése az érdekképviseleti alap erősítése céljával.