„Lelki elsősegély a családok részére”

„Védőháló a családokért” (EFOP-1.2.1-15)

Széchenyi 2020 - Védőháló a családokért

A projekt tervezett tevékenységének bemutatása

A megvalósítani tervezett programunk 11 projektből áll, amelyek a „Védőháló a családokért” (EFOP-1.2.1-15) felhívás 5 témaköréhez kapcsolódik. A tervezett tevékenységeink így széles szakmai spektrummal rendelkeznek, a több célcsoportot is elérnek, ezzel biztosítva azt, hogy a felhívásban megfogalmazott célok teljesüljenek.

Az általunk tervezett tevékenységek együttesen magukba foglalják a családi, szülői, életvezetési és egészségfejlesztési, valamint mentális egészséggel összefüggő támogató szolgáltatásokat, és a foglalkoztatást, elhelyezkedést segítő személyre szabott tréningeket. Családbarát jellegű kezdeményezések, programok szervezésével, támogató és tanácsadó szolgáltatások, valamint (formális és informális) képzések, csoportfoglalkozások útján erősítik a helyi közösség tagjai közötti összefogást, a családok közötti szolidaritást, a harmonikus családi élet, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés fontosságának tudatosítását. A programok eredményeképpen a helyi társadalomban újra megerősödhet, általánossá válhat a családbarát értékrend. A célok közvetítésének, a programok megvalósításának fontos eleme önkormányzat, civil- és egyházi szervezetek, iskolák együttműködése, valamint az önkéntes munka. A pályázati tevékenységünk általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészíti – egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat. A projekt tervezésekor külön hangsúlyt fektettünk a legalább két generációt egyidejűleg bevonó és/vagy aktivizáló programokra. Bizonyos programok esetén számítunk a három generáció együttes részvételére is.

A tervezett tevékenységeink struktúrája és illeszkedése a pályázati felhívásban megjelölt témakörökhöz a következő:


 „Lelki elsősegély a családok részére”