21. alkalom: (Workshop) 1. nap

Dátum: 2019. május 20.

Helyszín: Veszprém

Május végén, Veszprémben tartottunk workshopot, melynek témái szorosan kapcsolódtak a tavaly, szintén a városban tartott tanulmányúthoz. Több kisebb, de egymással összefüggő téma köré csoportosítottuk az elméleti felvezetőt és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat, gyakorlatokat. Mindkét napon az alapozó elméleti ismereteket sok gyakorlati elem egészítette ki, melyek az EmPoWEring modellhez kapcsolódnak.

Hétfőn az érzelmek szerepével és az alapérzelmekkel foglalkoztunk. Az alapérzelmekkel és azon belül is 4 kiemelt érzelemmel (harag, félelem, öröm, bánat) kapcsolatos egyéni és páros gyakorlatokkal főként az érzelmek körforgása elméletét készítettük elő. Szintén ezt a témát alapozta meg az az elméleti háttér, mely az érzelmek és szelf, valamint az érzelmek és motiváció kapcsolatára világított rá. Ezek után új gyakorlatként az érzelmek körforgását vettük át. Páros és kiscsoportos formában dolgoztuk fel a témát illetve ehhez kapcsolódóan a segítő beszélgetés témakörében hanganyagelemzéssel is foglalkoztunk.