21. alkalom: (Workshop) 2. nap

Dátum: 2019. május 21.

Helyszín: Veszprém

A második napon főleg az érték, norma, valamint az előítéletek és a kommunikáció témái voltak a középpontban. Olyan kérdésekkel dolgoztunk, mint a saját és mások értékeink felismerése, egymás értékeinek tiszteletben tartása illetve az értékkonfliktusok kezelése. Ezek feldolgozását egyéni, páros és kiscsoportos gyakorlatok segítették. Az értékek, azok elvesztése és újból visszaszerzésével is foglalkoztunk, mint lehetséges krízishelyzettel. Gyakorlatban alkalmazható feladatokkal pedig a tapasztalat és előítélet különbségeivel továbbá az előítélettel és annak megjelenési formáival foglalkoztunk a nap folyamán, végül pedig az EmPoWEringből átvett elmélettel a megismerés szintjei és a hallgatás hőmérőjével foglalkoztunk. A napot hallott szövegek elemzésével és a két napos program értékelésével zártuk.