Disszeminációs élményfilm készítése - szerződés egyeztetése és megkötése

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00021 számú, a mentálhigiénés kultúra fejlesztése transznacionális együtműködésében című pályázat benyújtásakor a szövetség (LESZ) vállalta, hogy egy disszeminációs élményfilm elkészítésével is kiegészíti a szakmai programot, melyet mint kiszervezendő tevékenységként valósítunk meg. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések Békéscsabán kezdődtek meg, március 24-én, a StudioRaw székhelyén. Pontosításra kerültek az elvárások, az igények és szakmai lehetőségek. A személyes találkozót követően a kapcsolattartás és a szerződéssel kapcsolos teendők egyeztetése is e-mailben zajlott. A felmerülő igények alapján elkészült a vállalkozó által adott árajánlat, melyet elfogadtunk és postai úton zajlott a szerződések aláírása, Minden személyi és jogi feltétel közösen került tisztázásra, ami a megbízó és a vállalkozó között (High-Invest Kft.) jött létre.