A kérdőíves kutatás végső folyamatai

A projekt során megvalósuló kérdőíves kutatáshoz az adatfelvétel folyamatosan történik. Ennek lebonyolítását a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársai végzik, szoros szakmai együttműködésben a projekt szakmai vezetésével, valamint a projektben résztvevő külhoni szervezetek munkatársaival. Az elmúlt hónapok során a kérdőíveket heti rendszerességgel osztották meg úgy a magyarországi, mint a romániai telefonos lelkisegély szolgálatok szakmai kapcsolathálójában. Emellett számos más hazai és külhoni fórumon, levelezőlistán, facebook csoportban, személyes és szakmai kapcsolathálón keresztül történik a mentálhigiéné területén működő szakemberek elérése. Ennek eredményeképpen május hónap során az adatfelvétel elérte a felhívásban előírt minimumot. A kutatás eredményeinek feldolgozását (adatbázis elkészítése, kódolása, tisztítása, elsődleges elemzések) a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársai folyamatosan végzik és határidőre teljesítik.